Taneční složka VSLPT Poľana působí již od samého vzniku souboru, ke kterému došlo v roce 1949, kdy skupina slovenských studentů, která v Brně studovala, zde postrádala domovský folklór a rozhodla se soubor založit.

Od začátku bylo cílem tanečníků a jejich uměleckého vedení zprostředkovávat divákům slovenské lidové tance tak, jak bylo na tehdejší dobu zvykem, tedy s výrazným přihlédnutím na jevištní provedení. V repertoáru se objevovaly regiony- Kysuce, Myjava, Zemplín, Šariš, Goral, Horehronie a Podpoľanie a nechyběly tance romské. Několik let se Poľana zabývala i zpracováním brněnského folkloru ve spolupráci s paní doktorkou Věrou Kovářů.

Vizáž tanečních pásem a bloků se za léta existence souboru výrazně proměnila. Od uměleckého stylizovaného provedení k autentickému, původnímu a originálnímu. Těmto tendencím odpovídá jak skladba choreografií a nácviků, tak individuální taneční projev na podiu. Poľana se v současné době věnuje výhradně zpracovávání slovenského lidového umění a tradic a to v jejich autentické podobě – to jest, že se při zpracování jednotlivých regionů zaměřuje především na čistotu a charakter regionů, který vychází z historie lidu a jeho žití.

Každé choreografické pásmo či programový blok vzniká vzájemnou spoluprací s choreografem či rodákem z konkrétního etnografického regionu Slovenska. Díky této spolupráci má soubor jedinečnou možnost poznat zpracovávaný region dopodrobna – zaměřujeme se charakteristický taneční, hudební a zpěvní projev, nářečí a v neposlední řadě na příslušné krojové vybavení do všech detailů. Velkou část krojového vybavení si soubor pořizuje svépomocí podle autentických předloh, příkladem je dlouholetá spolupráce se Stanem Udermanem (rodákem z Raslavic), Paľem Gažem (uměleckým vedoucím FS Podpoľanec z Detvy), Taťánou Salajovou, rozenou Knížkovou (rodačkou z Telgártu), Lubem Rosíkem (rodákem z Čierného Balogu) a v posledních letech také Štefanem Štecem (vedoucí FS Hornád z Košic) a Vladem Michalkem (Kmaf) a Attilem Oláhem (člen Ifjú Szivek z Bratislavy).

Podoba taneční složky se každoročně obměňuje a doplňuje novými členy, především studenty brněnských vysokých škol, kteří ač pochází z různých koutů České nebo Slovenské republiky, spojuje je láska k lidové písni, tanci a muzice.

V současnosti soubor má přes 60 tanečníků v přípravce a taneční složce.