Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana založila v roce 1949 skupina slováků studujících vysoké školy v Brně. Mezi významné zakladatele mimo jiné patří i legenda slovenské lidové písně z Podpoľanie prof. Milan Križo, rodák z Hrochotě.

 POĽANA PATŘÍ K NEJSTARŠÍM KRAJANSKÝM SPOLKŮM SDRUŽUJÍCÍ SLOVÁKY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ.

 V současné době soubor působí jako spolek má více jak 90 členů především studentů a absolventů brněnských vysokých škol, které spojuje zájem o tradiční slovenskou lidovou hudbu, tanec a zpěv a více než polovina aktivních členů je slovenské národnosti. Soubor tvoří čtyři sekce- ženský sbor, ľudová hudba, přípravka taneční složky a taneční složka. Od počátku vzniku souboru bylo a je hlavním cílem udržovat a zpracovávat folklorní tradice z různých oblastí Slovenska a i přesto, že se dnes jedná již o folklor “zahraniční“, klade soubor ve své tvorbě velký důraz na zachování tradičních specifik a projevů daných regionů. Primární myšlenkou programových bloků a čísel je předvést publiku autentický folklór s propojením všech složek souboru v co nejčistší podobě s přihlédnutím na potřebu jevištního provedení. Proto jednotlivé bloky a pásma vznikají ve spolupráci s předními slovenskými choreografy a pedagogy-např. Paľo Gažo, Taťána Salajová, Lubo Rosík, Stanislav Uderman a v posledních letech Štefan Štec, Vlado Michalko a Attila Oláh.

V průběhu roku pořádá Poľana cyklus folklorních večerů pod názvem “Slovenská Tancovačka“ s výukou slovenských lidových tanců pod vedením významných slovenských lektorů a choreografů. Tancovačka je určena nejen pro členy folklórních souborů, ale i pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a národnosti. Součástí akce je i promo stánek, kde je možné si pořídit různé ručně dělané věcičky inspirovány lidovou tématikou, dalších folklorních materiálů a krojových součástek.

Nedílnou součástí folklorního souboru je vystupování před veřejností na různých akcích. K tomu je zapotřebí, aby tanečníci, zpěvačky i muzikanti reprezentovali tradiční lidovou kulturu i v podobě kroje. VSLPT Poľana krojům přikládá velkou důležitost. Když vznikne taneční či hudební pásmo či blok dalším důležitým prvkem pro nás je sehnat podrobné informace a dobové fotky krojů v daném regionu a zajistit si veškeré informace do nejmenších detailů. Většinu krojového vybavení soubor pořídil díky výjezdům do regionů Slovenska a nebo náhodnou koupí přes internet. Starší krojové součástky mají pro nás daleko větší hodnotu- jednak se většina materiálů, ze kterých se kroje šily už dávno nevyrábí a jednak i díky nutným opravám se tak členové souboru seznámí i s dalšími lidovými prvkami- ručními pracemi. Nejcenější pro nás také je, že můžeme i nadále ukazovat na veřejnosti krásu slovenských krojů v té tradiční podobě.

Více info zde.

Soubor se pravidelně zúčastňuje různých festivalů a folklorních slavností nejen v České Republice, hodně vystupuje na Slovensku a také i v zahraničí- Německo, Holandsko, Belgie, Rumunsko, Francie, Estonsko, Polsko, Maďarsko, Rakousko.

Kontakty na vedení souboru naleznete zde.

 

Zajímá Vás jaká ocenění Poľana získala?