* VEDOUCÍ SOUBORU *

Petra Vaňková

email: polana@polana.cz, MOB: +420 776 36 33 66

 

* ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO SOUBORU *

MUDr. Michal Dráb, email: schmogner@gmail.com

 

* PRIMÁŠ, VEDOUCÍ ĽUDOVÉ HUDBY *

Bc. Matěj Kubala, email: matej.kubala@gmail.com

 

* VEDOUCÍ TANEČNÍ SLOŽKY *

Ing. Ján Mucha, email: mucha.janci@gmail.com

 

* VEDOUCÍ ŽENSKÉHO SBORU *

Petra Vaňková, email: polana@polana.cz

 

* VEDOUCÍ PŘÍPRAVKY TANEČNÍ SLOŽKY *

Mgr. Edita Borščová, email: edita.borscova@gmail.com

 

* KROJAŘKA *

Ing. Johana Babrnáková, email: babrnakova.johana@seznam.cz