* VEDOUCÍ SOUBORU *

Petra Vaňková

email: polana@polana.cz, MOB: +420 776 36 33 66

 

* ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO SOUBORU *

MUDr. Michal Dráb, email: schmogner@gmail.com

 

* PRIMÁŠ, VEDOUCÍ ĽUDOVÉ HUDBY *

Bc. Matěj Kubala, email: matej.kubala@gmail.com